Vil du komme
i kontakt
med andre som
er i samme
situasjon som deg?

Hvis du lever med overvekt eller fedme er du langt i fra alene. Hver femte nordmann har BMI over 30 og antallet personer som veier mer enn hva som regnes som god helse øker over hele verden. (1, 2)

Her finner du eksempel på en organisasjon som kan hjelpe deg til et sunnere liv og føre deg sammen med noen som har samme ambisjoner som deg.

LFO
Landsforeningen for overvektige startet i 2 000 og arbeider med å informere om mulige behandlingstilbud som finnes for at medlemmene skal få en bedre hverdag og livskvalitet. Samtidig er det en pasientorganisasjon som arbeider for å få lidelsen definert som en kronisk sykdom i trygderettslig forstand. Det betyr at de prøver å påvirke helsemyndighetene til å ta lidelsen på alvor i alle ledd av helsenorge, og at pasienter i alle deler av landet skal få et behandlingstilbud og økonomisk kompensasjon på lik linje med de som har andre kroniske sykdommer.

>> https://www.facebook.com/overvektige

Referanser:

  1. Wasskog Aamo A, et al. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon Economics 2019
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country