Kan man behandle
et for høyt BMI?

Behandling av fedme deles inn i tre ulike steg. Det første og grunnleggende steget er livsstilsendringer. Hit regnes nye matvaner, økt bevegelighet og ulike former for adferdsendringer. Som andre steg består behandlingen av en kombinasjon av livsstilsendringer og legemidler. Det tredje steget er kirurgisk behandling i kombinasjon med livsstilsendring og eventuelt legemidler. Her kan du lese mer om de ulike behandlingsstegene og når de er aktuelle. (1, 5)

Livsstilsendringer

Livsstilsendringer handler i første hånd om å endre mat og mosjonsvaner med hensikt i å redusere energiinntaket og øke energiforbruket.

Noen grunnleggende måter å minske energiinntaket på er å spise regelmessige måltider, begrense porsjonstørrelsen, spise grønnsaker til hvert måltid, bytte ut brus og saft med vann og spise mindre godteri, sjokolade, is og bakverk.

For å øke energiforbruket trenger man å bevege seg mer, minst 30 min. pr. dag. Selv lett fysisk aktivitet som å sykle eller spasere gjør at kondisjonen forbedres og at forbrenningen øker. (1, 2)

For å endre på adferden som har bidratt til å utvikle fedme, kreves ofte støtte fra utsiden. Mange legesentre tilbyr hjelp til å legge om kost, mosjon og tankebaner, enkeltvis eller i grupper. De kan også videreformidle kontakt med ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog. Spør på legesenteret hvis du vil vite mer.

>> Les mer om kost og mosjon ved behandling av fedme

I tillegg til livsstilsendringer som kostholdsråd og fysisk aktivitet, kan tilleggsverktøy som en lavkaloridiett (Low Calorie Diet LCD) noen ganger brukes for å få en god start på vekttap. (8-9) Et lavenergikosthold erstatter all mat med kosterstatninger i en begrenset periode for å redusere kaloriinntaket samtidig som kroppen får all den næring den trenger. Når du starter en diett på egenhånd, kan en streng diett opprettholdes i opptil åtte uker, lengre perioder bør gjøres i samråd med helsepersonell. Etter de første ukene med kun kosterstatninger går du gradvis tilbake til vanlig mat for å ha god tid til å etablere gode matvaner. (10-11)

Et raskt vekttap i begynnelsen av fedmebehandling gir et dytt i riktig retning for lettere å gjøre flere atferdsendringer for å fremme en sunn livsstil. (8)

Ønsker du å vite mer om lavenergidiett som en del av fedmebehandling anbefaler vi at du tar kontakt med en ernæringsfysiolog. Du kan også lese mer om kost- og måltidserstatninger på Modifast.no

Medisinsk behandling ved overvekt og fedme

Livsstilsendringer er hoveddelen i behandlingen av fedme, men iblant kan reseptbelagte legemidler underlette varig vektreduksjon. (3)

For å være aktuell for behandling med et legemiddel kreves et BMI som tilsvarer fedme. Det vil si BMI 30 eller over.

Legemiddelbehandling kan også være aktuell om man har et lavere BMI i kombinasjon med andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, type 2-diabetes, høye fettverdier i blod eller søvnapné.

I Norge finnes fire godkjente legemidler mot fedme. (4)

Oppfyller man visse kriterier kan man søke om å få legemidlene refundert gjennom individuell refusjon. (7)

Følgende kriterier gjelder for å få legemiddelet refundert:

 • BMI 40 eller over
 • BMI mellom 35 og 40 med en tilleggslidelse som øker risikoen for alvorlig fedmerelatert sykdom, høyt blodtrykk, type 2-diabetes, høye fettverdier i blod eller søvnapné.  På slutten av 2020 ble antallet tilleggslidelser utvidet til hele 28 sykdommer som gir grunnlag for refusjon.

De fire godkjente legemidlene har ulike virksomme substanser og brukes forskjellig.

Ett virker på de områder i hjernen som regulerer sult og belønning. Ett annet hindrer nedbrytingen av fett i maten og opptaket av fett i tarmene og det tredje og fjerde øker metthetsfølelsen og minsker appetitten.

To av legemidlene tas som tabletter og to med injeksjonspenn.

Alle fire brukes som tillegg til redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet hos voksne pasienter som oppfyller kriteriene for fedme, BMI 30 eller over eller som har et lavere BMI i kombinasjon med andre risikofaktorer som vist over.

Effekten av legemiddelbehandlingen skal vurderes etter 3 til 4 måneder. (4)

Vil du vite mer om legemiddelbehandling av fedme, spør fastlegen din.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling er vanligvis bare aktuell ved alvorlig fedme og etter man har prøvd andre behandlingsalternativ. (5)

For å være aktuell for kirurgisk behandling av fedme i den offentlige helsetjenesten skal man ha en BMI 40 eller over, alternativt BMI 35 eller over med samtidig fedmerelatert sykdom som type 2-diabetes, alvorlig søvnapné, problem med vektbærende ledd eller ufrivillig barnløshet. Man må være over 18 år. (5)

De vanligste metodene for fedmeoperasjon er:

 • Gastrisk bypass er det vanligste inngrepet og innebærer at en stor del av magesekken og en del av tynntarmen kobles av.
 • Gastrisk sleeve er en annen variant der en stor del av magesekken fjernes.
 • Duodenal switch innebærer at en stor del av magesekken fjernes og en stor del av tynntarmen kobles av.

For å vurdere om operasjon kan være et alternativ kreves henvisning til en spesialist. Begynn med å spørre fastlegen din.

Referanser:

 1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
 2. Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne, Nasjonale retningslinjer for primarhelsetjensten
 3. Greenway FL. Physiological adaptions to weight loss and factors favouring weight regain. International Journal of Obesity 2015;39:1188-1196
 4. Felleskatalogen.no
 5. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/overvekt-og-fedme-hos-voksne. Helsedirektoratet. Overvekt og fedme hos voksne – Nasjonal faglig retningslinje for forebyg-ging, utredning og behandling.pdf side 61, oktober.2010
 6. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
 7. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til–5-14-legemiddellisten
 8. Larsson, Rössner. Fetma i primärvården. 2016. Studentlitteratur
 9. Handjieva-Darlenska T, Handjiev S, Larsen TM, van Baak MA, Jebb S, Papadaki A, Pfeiffer AF, Martinez JA, Kunesova M, Holst C, Saris WH, Astrup A. Initial weight loss on an 800-kcal diet as a predictor of weight loss success after 8 weeks: the Diogenes study. Eur J Clin Nutr. 2010 Sep;64(9):994-9
 10. Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) 1129-1136
 11. Harder et al. The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients. International Journal of Obesitas (2004) 28, 180-182